The influence of the antiterrorist act onto the Poland's security and citizens' rights
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie)
Książka
Tytuł książki
The selected contemporary aspects of human rights
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-62753-74-1
Wydawca
Wydawnictwa WSGE
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
The influence of the antiterrorist act onto the Poland's security and citizens' rights
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
207-220
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-5846c94d82ce497198fd078c