Evaluation activities of chitosan ascorbate against rods of Helicobacter pylori isolated from gingival pockets and atherosclerotic plaques
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives
ISSN
1896-5644
EISSN
Wydawca
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
104-108
Numer tomu
21
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
susceptibility
chitosan ascorbate
atherosclerotic plaques
gingival pockets
<I>Helicobacter pylori</I>
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000086902
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych