Analiza możliwości regulacji zachwaszczenia w uprawach czosnku w Polsce.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Progress in Plant Protection
ISSN
1427-4337
EISSN
2084-4883
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
447 -454
Numer tomu
56
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
czosnek; chwasty; herbicydy; zwalczanie chwastów; uprawy małoobszarowe; integrowana ochrona roślin
Streszczenia
Język
pl
Treść
Czosnek jest podatny na zachwaszczenie i stanowi przykład uprawy, w której integrowana ochrona przed chwastami jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym. Ze względu na dużą liczbę niewielkich gospodarstw, produkcja upraw małoobszarowych, a wśród nich czosnku, ma w Polsce spore znaczenie, ponieważ pozwala na osiągnięcie stosunkowo wysokiego przychodu z hektara uprawianej powierzchni. W pracy przedstawiono zarówno niechemiczne, jak i chemiczne metody ochrony czosnku przed chwastami. Na dużyc h plantacjach metody niechemiczne są zwykle niewystarczające. Z drugiej strony stosowanie wyłącznie ochrony chemicznej także nie sprawdza się w ochronie czosnku. Dla uzyskania optymalnego rezultatu metody chemiczne i niechemiczne powinny wzajemnie się uzup ełniać. Dostępność środków chwastobójczych w Polsce jest ograniczona do prosulfokarbu, pendimetaliny, propa ch izafop u, fluazyfopu P -butylowego oraz chizalofopu -P- etylowego. Dostępność herbicydów zarejestrowanych do ochrony czosn - ku w innych państwach członkowskich Unii Euro pejskiej jest także ograniczona, ale zwykle lepsza niż w Polsce.
Inne
System-identifier
PX-587cbc2f82ceef5a4867a367
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych