Chrząszcze saproksyliczne Karkonoszy. Część i – wykaz gatunków.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Acta Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria
ISSN
1644-0722
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
269-295
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Pozostali autorzy
+ 7
Słowa kluczowe
pl
chrząszcze saproksyliczne, Karkonosze
Streszczenia
Język
pl
Treść
Założenia. W północnej (polskiej) części Karkonoszy nie prowadzono dotychczas gruntownych studiów fauny związanej z obumierającymi drzewami i rozkładającym się drewnem, mimo że w latach osiemdziesią - tych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku środowisko tych gór zostało dotknięte klęską zamierania lasów. Do dzisiaj, w wyniku procesów rozpadu drzewostanów, utrzymuje się wysoki zapas martwych drzew i roz - kładającego się drewna. Celem przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych było rozpoznanie chrząszczy saproksylicznych występujących w środowiskach leśnych Karkonoszy. Materiał i metody. Prace realizowano w latach 2013–2015 w 10 obiektach badawczych reprezentujących środowiska lasów regla dolnego, borów regla górnego oraz zarośli kosodrzewiny w piętrze subalpejskim Kar - konoszy. Większość obiektów znajdowała się w granicach Karkonoskiego Parku Narodowego. Do odłowu chrząszczy wykorzystano pułapki barierowe, pojawowe, fermentacyjne oraz typu Malaise’a i typu Netocia. Wyniki. Odłowiono 14 836 chrząszczy, z których oznaczono do gatunku 10 028 osobników. Praca prezen - tuje założenia metodyczne badań oraz uzyskane wyniki w postaci listy gatunkowej chrząszczy (tab. 2). Lista obejmuje 458 gatunków należących do 53 rodzin. Podsumowanie. Porównano uzyskane wyniki do zasobów faunistycznych innych regionów Polski: Karpat, Gór Świętokrzyskich, Puszczy Białowieskiej. Liczba gatunków chrząszczy saproksylicznych w faunie Kar - konoszy jest podobna do innych obszarów Polski.
Inne
System-identifier
PX-589acd1d82ce198794bb0b01
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych