Reakcje kondensacji fenoli z pirogronianem metylu w środowisku kwaśnej chloroglinianowej 1-n-butylo-3-metylo-imidazoliowej cieczy jonowej
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przemysł Chemiczny
ISSN
0033-2496
EISSN
Wydawca
WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
10
Strony od-do
1868-1871
Numer tomu
92
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
fenol
pirogronian metylu
reakcja konsensacji
Streszczenia
Język
Treść
Zbadano przebieg reakcji kondensacji fenolu, anizolu i m-krezolu z pirogronianem metylu w środowisku kwaśnej 1-n-butylo-3- metyloimidazoliowej chloroglinianowej cieczy jonowej. Określono wpływ dodatku tradycyjnego rozpuszczalnika oraz wykazano wpływ struktury reagenta fenolowego na skład mieszaniny poreakcyjnej.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
352981