Stanowisko pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych (Uniwersytet Łódzki)
Książka
Tytuł książki
Wybrane problemy pomiarów wymiany gazowej pomiędzy powierzchnią Ziemi a atmosferą na terenach bagiennych. Doświadczenia trzyletnich pomiarów w Biebrzańskim Parku Narodowym
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-944039-0-4
Wydawca
Katedra Meteorologii i Klimatologii WNG UŁ
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Stanowisko pomiarów turbulencyjnych strumieni gazów cieplarnianych w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy)
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
19-31
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.125
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
surface-atmosphere gas exchange
measurement methods
greenhouse gases
Biebrza National Park
pl
wymiana gazowa Ziemia-atmosfera
metody pomiarowe
gazy cieplarniane
Biebrzański Park Narodowy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
0000069626