Temporal and spatiotemporal autocorrelation of daily concentrations of Alnus, Betula, and Corylus pollen in Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
AEROBIOLOGIA
ISSN
0393-5965
EISSN
1573-3025
Wydawca
SPRINGER
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
159-177
Numer tomu
31
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Tree pollen Allergenic pollen Betulaceae Diurnal variation Temporal
autocorrelation Space–time autocorrelation /
pl
pyłek drzew
alergenny pyłek Betulaceae
dobowa zmienność
autokorelacje przestrzenne i czasowe
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of the study was to determine the characteristics of temporal and space–time autocorrelation of pollen counts of Alnus, Betula, and Corylus in the air of eight cities in Poland. Daily average pollen concentrations were monitored over 8 years (2001–2005 and 2009–2011) using Hirst-designed volumetric spore traps. The spatial and temporal coherence of data was investigated using the autocorrelation and cross-correlation functions. The calculation and mathematical modelling of 61 correlograms were performed for up to 25 days back. The study revealed an association between temporal variations in Alnus, Betula, and Corylus pollen counts in Poland and three main groups of factors such as: (1) air mass exchange after the passage of a single weather front (30–40 % of pollen count variation); (2) long-lasting factors (50–60 %); and (3) random factors, including diurnal variations and measurements errors (10 %). These results can help to improve the quality of forecasting models.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
537975
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych