Biodiversity of Balcan pine (Pinus peuce Griseb.) experimental stands in the Rogów Arboretum (Poland)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Folia Forestalia Polonica Series A-Forestry
ISSN
0071-6677
EISSN
Wydawca
INSTYTUT BADAWCZY LESNICTWA, UL. BRACI LEŚNEJ NR 3, SĘKOCIN STARY, RASZYN, POLAND, 05-090
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
181-189
Numer tomu
55
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Pinus peuce
Balkan pine
biodiversity
vascular plants
macrofungi
nematodes
mites
insects
Streszczenia
Język
en
Treść
The Balkan pine (Pinus peuce) is a Balkan Peninsula endemic tree species, growing in high mountains of Bulgaria, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, and Greece and forming pure and mixed stands in subalpine forests. The paper gives a survey of biodiversity of Balkan pine stands in the Rogów Arboretum in reference to environmental data. In the plots examined, 29 taxa of vascular plants, 29 taxa of macrofungi and 127 taxa of invertebrates were recorded. The revealed diversity is discussed with regard to the data from Pinus peuce natural habitats.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
607785
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych