Chromosomal localization of 5S rDNA in the marsh frog (Pelophylax ridibundus) by fluorescent in situ hybridization
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Wpływ odkryć Profesora Leszka Bergera na rozwój nauk biologicznych
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-64-246-23-4
Wydawca
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Chromosomal localization of 5S rDNA in the marsh frog (Pelophylax ridibundus) by fluorescent in situ hybridization
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
101-108
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Cechy publikacji
rozdział w monografii
Inne
System-identifier
PX-58aff8ccd5dec03e45d25c57