Europejskie żaby zielone - wyzwanie współczesnej nauki
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Wpływ odkryć Profesora Leszka Bergera na rozwój nauk biologicznych
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-64-246-23-4
Wydawca
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Europejskie żaby zielone - wyzwanie współczesnej nauki
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
123-128
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Cechy publikacji
rozdział w monografii
Inne
System-identifier
PX-58affb4fd5dec03e45d25e01