Zmiany w szacie roślinnej od połowy XIX w. do czasów współczesnych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Bojkowszczyzna zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Monografie IGiZP nr 17, tom 2
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-61590-64-4
Wydawca
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Zmiany w szacie roślinnej od połowy XIX w. do czasów współczesnych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
225-260
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2,84
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-58b1726ed5de947cb285aebc