Influence of the bearing capacity and reliability of connections and nodes on the bearing capacity and reliability of complex bar structures
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Architektury (Politechnika Świętokrzyska)
Książka
Tytuł książki
Recent Progress In Steel And Composite Structures
Data publikacji
2016
ISBN
9781315623191
Wydawca
CRC PRESS-TAYLOR & FRANCIS GROUP, 6000 BROKEN SOUND PARKWAY NW, STE 300, BOCA RATON, FL 33487-2742 USA
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Influence of the bearing capacity and reliability of connections and nodes on the bearing capacity and reliability of complex bar structures
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
559-564
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
13th International Conference on Metal Structures (ICMS)
Początek konferencji
2016-06-15
Koniec konferencji
2016-06-17
Lokalizacja konferencji
Zielona Gora
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The study presents the quantile method as a means of estimating the influence of the bearing capacity and reliability of connections and nodes on the bearing capacity and reliability of spatial bar structures. It is shown that on the basis of structural reliability analysis performed with the quantile method, in the design process, it is possible to reveal the effect produced by the reliability of nodes and connections, which is a potential source of failures and collapses of complex structures. It is also demonstrated how to increase the bearing capacity and reliability of bar structures by means of coupling bar structures of statically determinate trusses into statically indeterminate complex structures with enhanced bearing capacity and reliability. It is shown that meeting the postulate that the reliability of connections should be greater than that of connected bars is crucial for preventing failures and collapses. Those happen also due to the redistribution of forces caused by bars being excluded from Minimal Critical Sets (MCSs) that occur in Kinematically Admissible Failure Mechanisms (KAFMs) of the structure when connections fail under load.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
57390