Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w wodach ściekowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Energetyki i Paliw (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Laboratorium (Katowice)
ISSN
1643-7381
EISSN
Wydawca
"Elamed" (Katowice)
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
7-8
Strony od-do
12--21
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
mass spectrometry
pharmaceuticals
wastewater
solid phase extraction
gas and liquid chromatography
PL
spektrometria mas
chromatografia gazowa i cieczowa
farmaceutyki
wody ściekowe
ekstrakcja do fazy stałej
Streszczenia
Język
EN
Treść
Chromatographic techniques combined with mass spectrometry are the most popular methods for the identification and quantitative analysis of pharmaceutical residues in environmental samples. Besides collection, storing and transportation, the extraction step is the most important part of the whole sample preparation procedure. In the paper, the problem of the presence of pharmaceutical residues in the environment, the sources of their emission, their presence in wastewater treatment plants, as well as analytical methods including chromatographic techniques with mass spectrometry have been presented.
Język
PL
Treść
Analityka pozostałości farmaceutyków w wodach ściekowych opiera się przede wszystkim na zastosowaniu technik chromatograficznych sprzężonych ze spektrometrią mas. Obok pobierania, przechowywania i transportu próbek do analizy niezwykle istotny jest etap dalszego przygotowania, który ma na celu w jak największym stopniu uproszczenie matrycy i wzbogacenie analitów. Pozostaje on szczególnym wyzwaniem w przypadku takich próbek jak ścieki surowe. W pracy omówiono problem występowania pozostałości farmaceutyków w środowisku, źródła ich emisji, obecność w oczyszczalniach ścieków oraz analitykę z uwzględnieniem technik chromatograficznych sprzężonych ze spektrometrią mas.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:098975