Badania kinetyki reakcji węgla z parą wodną w aspekcie technologii jego podziemnego zgazowania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Energetyki i Paliw (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Górniczy
ISSN
0033-216X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
91--98
Numer tomu
69
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Streszczenia
Język
EN
Treść
This article presents the research on hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and methane formation during the process of hard coal gasification with steam at the pressure of 4 MPa. Yields of gaseous products at the temperatures of 800, 900, 950 and 1000 ºC as well as the extent of carbon conversion to gaseous products in the tested coal were calculated. In the end, the formal kinetic parameters for the reaction of carbon monoxide and hydrogen formation were determined.
Język
PL
Treść
Zbadano przebieg wydzielania się wodoru, tlenku i ditlenku węgla oraz metanu w procesie zgazowania węgla kamiennego parą wodną przy ciśnieniu 4 MPa. Obliczono wydajności gazowych produktów w temperaturach 800, 900, 950 i 1000 ºC oraz stopień konwersji pierwiastka C w badanym węglu do produktów gazowych. Wyznaczono formalne parametry kinetyczne reakcji tworzenia się wodoru i tlenku węgla w badanym procesie.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:073009