Karbonizacja organicznych surowców węglowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Energetyki i Paliw (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
ISSN
0368-0827
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
5
Strony od-do
408--409
Numer tomu
52
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.14
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
carbonaceous raw materials
activation
lab-reactor
carbonization
PL
reaktor laboratoryjny
karbonizacja
aktywacja
surowce węglowe
Streszczenia
Język
EN
Treść
The apparatus for the production of carbonaceous adsorbents from different precursors, especially natural raw materials are presented in the paper. The construction and operation conditions of apparatus were described and the results of iodine (LJ) and methylene (LM) numbers' determination were presented. To evaluate the porosity of obtained carbonizates the mercury porosimetry method was used. The results of investigations and tests showed that carbonization products can be used in the production of meso- and macroporous carbonaceous adsorbents.
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono aparaturę do wytwarzania adsorbentów węglowych z różnych prekursorów, w szczególności z surowców naturalnych. Opisano budowę i działanie aparatu oraz przedstawiono wyniki oznaczeń liczby jodowej (LJ) i metylenowej (LM). Do oceny porowatości karbonizatów zastosowano porozymetrię rtęciową. Wyniki przeprowadzonych badań i oznaczeń wykazały, że otrzymane produkty karbonizacji mogą być użyte do wytwarzania mezo- i makroporowatych adsorbentów węglowych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:078015