Kinetyka zgazowania węgla parą wodną w warunkach podwyższonego ciśnienia. Cz. 1, Wpływ uziarnienia węgla na przebieg procesu zgazowania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Energetyki i Paliw (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Karbo
ISSN
1230-0446
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Górnicze
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
59--64
Numer tomu
58
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Streszczenia
Język
EN
Treść
The kinetics of hydrogen, carbon monoxide and methane release was examined in steam gasification of coal type 31 from "Sobieski" mine at a temperature of 900º C and a pressure of 1 MPa. The influence of particle size of the investigated coal on the course of the process was tested and gaseous product yield was calculated. It was found that the change in the coal particle size up to 3.15 mm does not affect the process.
Język
PL
Treść
Zbadano kinetykę wydzielania się wodoru, tlenków węgla i metanu podczas zgazowania parą wodną węgla kamiennego typu 31 z kopalni „Sobieski” w temperaturze 900ºC i przy ciśnieniu 1 MPa. Określono wpływ uziarnienia badanego węgla na przebieg procesu oraz obliczono wydajności gazowych produktów. Stwierdzono, że zmiana uziarnienia węgla w zakresie do 3,15 mm nie wpływa na przebieg procesu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:073250