The reliability of long – term energy forecasts
PBN-AR
Instytucja
Wydział Energetyki i Paliw (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management
ISSN
0860-0953
EISSN
2299-2324
Wydawca
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
111--137
Numer tomu
31
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
reliability
energy forecasts
PL
wiarygodność
prognozy energetyczne
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper demonstrates that the possibilities of producing reliable long-term energy forecast are limited. Global economic growth is so dynamic that the changes resulting from scientific and technological progress, which we experience, do not allow for the identification of goals over longer time intervals. For this reason, forecasting up to 2035, 2040, 2060 is devoid of its fundamental value, which is the reliability of results obtained. Are predictions to be conservative (this applies to richer countries) or are they to produce a paradigm shift by, for example, strongly imposing the requirement of increasing energy security, which is important for our country? In light of the broadness of the issues, this paper is limited to considerations relating to forecasting the primary energy demand. Detailed examples are presented for the Polish energy system.
Język
PL
Treść
Prognozy rozwojowe różnych dziedzin stanowią istotny element w planowaniu rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw. Trudno wyobrazić sobie podjęcie decyzji przez instytucje rządowe bez jakichkolwiek przewidywań dotyczących przyszłości. W obecnej chwili prognozy określające kierunki rozwoju systemów energetycznych odgrywają istotną rolę w zapewnieniu suwerenności ekonomicznej i politycznej krajów. Wiąże się to bezpośrednio z zamierzeniami i decyzjami w zakresie inwestycyjnym dotyczącym nowych źródeł na energię pierwotną, jak i energię finalną. Dołączyć należy wszystkie aspekty oddziaływania, zwykle niekorzystne, na środowisko naturalne. Waga problemu jest szczególnie wyraźna jeżeli uwzględni się oczywistą zależność pomiędzy wartością GNP (Gross National Product) a zużyciem energii pierwotnej. Niestety, wszelkiego rodzaju prognozowanie, jak każda ekstrapolacja, obarczone jest zawsze błędami. W wielu przypadkach wartości błędów są tak duże, że proponowane prognozy tracą sens. Przykładami są m. in. nieudane prognozy cen ropy naftowej. Dobrze opracowane modele prognoz rozwojowych powinny również uwzględniać potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić w przyszłości, wskazując sposoby obniżenia negatywnych skutków takich zmian. Przykładem może być skokowy wzrost cen ropy na rynkach światowych w wyniku działań krajów arabskich w 1972 roku. Niebezpieczne sytuacje wynikają również w przypadkach, gdy kraje importujące nośniki energii pierwotnej ograniczają się do jednego kierunku nie rozwijając systemów dywersyfikacji. Taka sytuacja jest charakterystyczna dla Polski w zakresie importu gazu naturalnego i ropy. W artykule omówiono wybrane elementy tworzenia wiarygodnych prognoz energetycznych. Przedstawiono historię prognoz energetycznych dla Polski.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095271
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych