The use of selected raw materials for preparation coal-based suspension fuel
PBN-AR
Instytucja
Wydział Energetyki i Paliw (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Inżynieria Mineralna
ISSN
1640-4920
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
99--108
Numer tomu
17
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
rheology
coal
combustion
char
coal-water suspension
suspension fuel
burner
PL
karbonizat
zawiesiny węglowo-wodne
węgiel
paliwo zawiesinowe
reologia
spalanie
palnik
Streszczenia
Język
EN
Treść
Preparation of suspensions based on coal as fuels capable to replace liquid hydrocarbons is a new, intensely developed trend in the economic and technological optimization of combustion systems. The article presents results of coal-water suspensions tests. Coal from Polish mines was used for their preparation as well as other energy-bearing components as alcohol, glycol and char from rubber pyrolysis. It was developed several recipes suspension meet previously established conditions for the calorific value, rheological parameters and stability. The selected suspension was combustion a laboratory plant equipped with a burner of similar design to those used in boilers oil. Performed tests have shown the possibility of combustion the suspension, in this type of construction.
Język
PL
Treść
Przygotowanie zawiesin na bazie węgla, jako paliw zdolnych zastąpić płynne węglowodory to nowy, intensywnie rozwijany trend w zakresie ekonomicznej i technologicznej optymalizacji pracy układów spalania. W artykule przedstawiono wyniki badań suspensji węglowo-wodnych. Do ich przygotowania wykorzystano węgle pochodzące z polskich kopalń oraz inne surowce energonośne, w tym karbonizat z pirolizy gumy. Przygotowano kilka receptur suspensji spełniających założone wcześniej warunki w zakresie kaloryczności, parametrów reologicznych oraz stabilności. Wytypowane zawiesiny poddano próbom spalania na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w palnik odpowiadający konstrukcjom stosowanym w kotłach olejowych. Przeprowadzone testy wykazały możliwość spalania suspensji, w tego typu konstrukcjach.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:100098