Biomass fuel based on wastes from the paper industry
PBN-AR
Instytucja
Wydział Energetyki i Paliw (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
SEED 2016. the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-944254-0-1
Wydawca
Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Biomass fuel based on wastes from the paper industry
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
99--99
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.07
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
celuloce waste
energetic recovery
SRF
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SEED 2016
Nazwa konferencji
1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development
Początek konferencji
2016-05-17
Koniec konferencji
2016-05-19
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:097839