Carbon derived materials for $CO_{2}$ capture out of flue gases
PBN-AR
Instytucja
Wydział Energetyki i Paliw (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Documenta Geonica 2015/1. 10. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” : 13.–15.10.2015, Ostrava
Data publikacji
2015
ISBN
978-80-86407-59-3
Wydawca
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Carbon derived materials for $CO_{2}$ capture out of flue gases
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
158--163
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Documenta Geonica 2015/1 : 10. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví”
Początek konferencji
2015-10-13
Koniec konferencji
2015-10-15
Lokalizacja konferencji
Ostrava
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:093713