Characterization of selected properties of areogels synthesized by lyophilization method
PBN-AR
Instytucja
Wydział Energetyki i Paliw (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
ISSHAC-9. Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids : ninth international symposium : [17 – 22 July 2015], Poland, Wrocław : proceedings
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-7784-669-8
Wydawca
s.n.
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Characterization of selected properties of areogels synthesized by lyophilization method
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
202--203
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.2
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ISSHAC-9
Nazwa konferencji
Surface Heterogeneity Effects in Adsorption and Catalysis on Solids ; ninth international symposium
Początek konferencji
2015-07-17
Koniec konferencji
2015-07-22
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:091085