Analiza wybranych problemów zarządzania procesowego
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
ISSN
0860-6846
EISSN
Wydawca
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
17-26
Numer tomu
NR 11 (802) LISTOPAD 2016
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
implementacja podejścia procesowego, zarządzanie procesami, wyniki badań
Streszczenia
Język
polski
Treść
Artykuł nawiązuje do problematyki implementacji podejścia procesowego w polskich przedsiębiorstwach, jest to tematyka dość powszechnie badana ale nie w kontekście wdrożenie podejścia procesowego na różnym poziomach zarządczych. W związku z powyższym publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie podejście procesowe znajduje odzwierciedlenie na poziomie procesów i stanowiska pracy? W uzupełnieniu głównego problemu badawczego przeanalizowano poziom wykorzystania komunikacji poziomej w firmach zorganizowanych w układzie procesowym. Weryfikacja wybranych problemów wdrożenie podejścia procesowego została przeprowadzono na podstawie przeglądu literatury oraz analizy i oceny wyników badań sondażowych przeprowadzonych za pomocą metody CATI. Główne konkluzje wynikające z przeprowadzonych badań wskazują na: niewystarczające wdrożenie podejścia procesowego na poziomie stanowiska pracy oraz niski poziom wykorzystania komunikacji poziomej w średnich, małych i mikroprzedsiębiorstwach.
Inne
System-identifier
PX-58b44219d5deeb14a5fdf90e