A new polymeric complex of silver(I) with a hybrid pyrazine–bipyridine ligand – synthesis, crystal structure and its photocatalytic activity
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY
ISSN
1144-0546
EISSN
1369-9261
Wydawca
ROYAL SOC CHEMISTRY
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
604-610
Numer tomu
38
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Streszczenia
Język
en
Treść
The 2,3-bis(60-methyl-2,20-bipyridin-6-yl)pyrazine ligand L reacts with trifluoromethanesulfonate silver(I) to give a coordination polymer {[AgL](CF3SO3)}n in which metal ions are in a distorted tetragonal pyramidal coordination geometry. The complex has been characterized by spectroscopic techniques, elemental analysis, X-ray diffraction, and UV-Vis spectroscopy. The methylene blue (MB) degradation was studied using UV-Vis spectrophotometry. After 400 min of exposure to UV light MB was completely decomposed. Degradation of MB after exposure to sunlight was considerably slower: 34% after 400 min and 90% after 133 h. Photodegradation of the dye follows second-order kinetics. {[AgL](CF3SO3)}n is an active photocatalyst for MB degradation under UV-Vis and sunlight irradiation.
Cechy publikacji
discipline:Biochemia – dziedzina nauk chemicznych
discipline:Technologia chemiczna – dziedzina nauk chemicznych
discipline:Chemia
discipline:Biochemistry – field of chemical sciences
discipline:Chemical Technology – field of chemical sciences
discipline:Chemistry
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:764454
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych