Spectroscopic, Potentiometric and Quantum-Mechanical Studies of S-(-)-Nicotine Complexes with Cu(II) Ion
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
ACTA CHIMICA SLOVENICA
ISSN
1318-0207
EISSN
1580-3155
Wydawca
SLOVENSKO KEMIJSKO DRUSTVO
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
137-144
Numer tomu
61
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
Nicotine
Cu(II) complexes
potentiometry
spectroscopic methods
quantum-mechanical calculations
Streszczenia
Język
en
Treść
Copper(II)-nicotine complexes with chelating perchlorate, nitrate, acetate and formate ligands have been synthesized and characterized in solid state by elemental analysis and FT-IR spectroscopy. Coordination of Cu(II) by nicotine molecule has been also studied in water solution of various pH by potentiometry and spectroscopic (VIS, EPR and NMR) methods. Furthermore, quantum-mechanical calculations helped elucidate the experimental data as they provided some information on the energetic of the possible interaction modes of Cu(II) with nicotine. The studies showed that nicotine acts as a monodentate ligand utilizing for this purpose the pyridine nitrogen atom. In the Cu(II)/Nicotine system the MHL and ML type complexes were formed in 1:1 metal: ligand ratio.
Cechy publikacji
discipline:Biochemia – dziedzina nauk chemicznych
discipline:Chemia
discipline:Biochemistry – field of chemical sciences
discipline:Chemistry
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:762928