Analiza fazy przygotowawczej rozbiórki obiektu budowlanego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Budownictwo i Architektura
ISSN
1899-0665
EISSN
Wydawca
Biblioteka Politechniki Lubelskiej. Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
29--35
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
building
decisions
law
demolition
PL
obiekt budowlany
decyzje
rozbiórki
przepisy prawne
Streszczenia
Język
EN
Treść
Demolition can be a stand-alone construction project or its initial phase. As ach project consists of several stages, including the planning and preparation of demolition. In the paper the analysis of activities in the preparatory phase of the demolition, based on the requirements of legal acts, including the Construction Law.
Język
PL
Treść
Rozbiórka może stanowić samodzielne przedsięwzięcie budowlane lub jego etap początkowy. Jak każde przedsięwzięcie składa się z wielu etapów – w tym zaplanowania i przygotowania robót rozbiórkowych. W artykule przeprowadzono analizę działań w fazie przygotowawczej rozbiórki, bazując na wymaganiach aktów prawnych, w tym Prawa budowlanego.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:099357