Kultura korporacyjna a czynnik ludzki w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Inżynieria Mineralna
ISSN
1640-4920
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
125--134
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
corporate culture
Occupational Health and Safety
measurement of safety culture
safety management system
PL
system zarządzania bhp
bezpieczeństwo i higiena pracy
kultura korporacyjna
pomiar kultury bezpieczeństwa
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents the concept of corporate culture with her aspects and characteristics. There are also defined the concept of corporate culture in the modern enterprise. As regards the role of the human factor in making the corporate culture describes methods for the identification of human errors and proposed methods of measuring Occupational Health and Safety. The article also presented the legal aspects of management systems Occupational Health and Safety.
Język
PL
Treść
W artykule przestawiono pojęcie kultury korporacyjnej, przybliżono jej aspekty oraz charakterystykę. Zdefiniowano pojęcie kultury korporacyjnej we współczesnym przedsiębiorstwie. W odniesieniu do roli czynnika ludzkiego w kreowaniu kultury korporacyjnej opisano metody identyfikacji błędów ludzkich, a także zaproponowano metody pomiaru kultury bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiono także prawne aspekty funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:100327