Kultura korporacyjna w aspekcie procesów zarządczych w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Inżynieria Mineralna
ISSN
1640-4920
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
135--144
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
corporate culture
organizational culture
Manager Cockpit
PL
kokpit menedżera
kultura korporacyjna
kultura organizacyjna
modele kultury korporacyjnej
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article brings closer the concept of corporate culture, with special emphasis on processes management. Characterized basic models of corporate culture, the evaluation of individual elements trial culture in the Polish mining industry enterprises. The authors characterize the Manager Cockpit as a tool of System Business Intelligence to support a culture of work.
Język
PL
Treść
W artykule przybliżono pojęcie kultury korporacyjnej, ze szczególnym naciskiem na procesy zarządcze. Scharakteryzowano podstawowe modele kultury korporacyjnej, dokonano próby oceny poszczególnych elementów kultury w polskich przedsiębiorstwach branży wydobywczej. Autorzy scharakteryzowali także kokpit menedżera jako narzędzie systemu Business Intelligence wspomagające kulturę pracy kadry zarządzającej oraz technicznej.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:100328