Rola kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie wydobywczym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Górniczy
ISSN
0033-216X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
8
Strony od-do
11--15
Numer tomu
72
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
hard coal mine
safety culture
health and safety
PL
kopalnia węgla kamiennego
kultura bezpieczeństwa
bezpieczeństwo i higiena pracy
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents the concept and role of culture of health and safety. Article presents the process of developing safety culture in the company. Indicated good and bad practices occurring in this area, indicated sources of hazards that can cause workers. It also shows the division of the risks in hard coal mines to factors dangerous, harmful and annoying.
Język
PL
Treść
W artykule zaprezentowano pojęcie i rolę kultury bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiono proces kształtowania kultury bhp w przedsiębiorstwie, wskazano dobre i złe praktyki występujące w tym zakresie oraz źródła zagrożeń, jakie mogą powodować pracownicy. Przedstawiono także podział zagrożeń istniejących w kopalni podziemnej na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:101128