Ocena parametrów jakościowych surowców wzbogacanych flotacyjnie w zasolonych wodach : [streszczenie]
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
PRZERÓBKA 2013. nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki wegla : konferencja naukowo-szkoleniowa : Zakopane, 21–22 maja 2013 r. : materiały konferencyjne
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-63674-04-5
Wydawca
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Ocena parametrów jakościowych surowców wzbogacanych flotacyjnie w zasolonych wodach : [streszczenie]
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
33--46
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki wegla : konferencja naukowo-szkoleniowa
Początek konferencji
2013-05-21
Koniec konferencji
2013-05-22
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:073836