Ocena właściwości odpadów dennych ze spalania biomasy w celu określenia kierunków ich przyrodniczego wykorzystania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie. X konferencja : 14–17 czerwca 2016 r., Międzyzdroje
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7867-360-6
Wydawca
volumina.pl Daniel Krzanowski
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Ocena właściwości odpadów dennych ze spalania biomasy w celu określenia kierunków ich przyrodniczego wykorzystania
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
125--128
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
biomasa
odpady energetyczne
popioły denne
kocioł fluidalny
odpady denne
spalanie biomasy
biotesty
fitotesty
odpady paleniskowe
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie
Początek konferencji
2016-06-14
Koniec konferencji
2016-06-17
Lokalizacja konferencji
Międzyzdroje
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:098959