Struktura zespołów bakterii w wierzchnich poziomach gleb bielicowych pod drzewostanami sosnowymi (\emph {Pinus sylvestris})
PBN-AR
Instytucja
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
„Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu”. 47 ogólnopolska konferencja naukowa : Puławy – Lublin, 12–15 maja 2013 roku : materiały konferencyjne
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-7562-128-0
Wydawca
IUNiG. PIB
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Struktura zespołów bakterii w wierzchnich poziomach gleb bielicowych pod drzewostanami sosnowymi (\emph {Pinus sylvestris})
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
23--23
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.07
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Mikroorganizmy – roślina – środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu
Początek konferencji
2013-05-12
Koniec konferencji
2013-05-15
Lokalizacja konferencji
Puławy-Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:077923