Analiza ilościowa pustek w próbkach stalowych z zastosowaniem technik przetwarzania obrazu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
ISSN
1230-3534
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
186--191
Numer tomu
81
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Słowa kluczowe
EN
quantitative metallography
stereology
digital image analysis
voids
semi-solid zone
defects
PL
metalografia ilościowa
stereologia
strefa półciekła
cyfrowa analiza obrazu
pustki
defekty
Streszczenia
Język
EN
Treść
In this paper the digital image analysis of voids formed during the deformation of steel samples in the Gleeble 3800 physical simulator device with the semi-solid core are presented. The presented and characterized indicators describe the shape of voids, and their relative position as qualifiers of quality indicators as well as the correlation between the indicators and possible defects in the material. This paper contains results and discussion of presented analysis.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono wyniki ilościowej analizy pustek powstałych podczas odkształcania próbek stalowych z półciekłym rdzeniem na urządzeniu Gleeblee 3800. Przedstawiono oraz scharakteryzowano wskaźniki, opisujące kształt pustek oraz ich wzajemne położenie, jako kwalifikatory jakości próbek. Przestawiono także korelację pomiędzy wartościami wskaźników opisowych pustek, a możliwymi defektami w materiale. Praca zawiera wyniki oraz omówienie przeprowadzonej analizy.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:081448