Analiza krzywych rozciągania w kształceniu technicznym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
ISSN
2353-1290
EISSN
Wydawca
Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
48
Strony od-do
85--92
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
mechanical properties
technical education
tensile curve
PL
własności mechaniczne
kształcenie techniczne
krzywa rozciągania
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents the possibilities of technical education in the field of analysis of the curves obtained in the static tensile test. This test provides information about mechanical and plastic properties of tested materials. Appropriate interpretation of results obtained in the tensile test is important from the point of view on knowledge about design and use of the material. This concerns both the training of engineers various specializations as well as students of a technical character. The article is complemented by the methodological tips about usage the application in students’ education of technical schools and technical universities.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono możliwości kształcenia technicznego w zakresie analizy krzywych uzyskanych w statycznej próbie rozciągania. Próba ta dostarcza, bowiem podstawowych informacji dotyczących własności mechanicznych i plastycznych badanego materiału. Właściwa interpretacja wyników uzyskanych w próbie rozciągania jest istotna z punktu widzenia wiedzy na temat projektowania i zastosowania materiału. Zagadnienie to dotyczy zarówno kształcenia inżynierów różnych specjalności jak również uczniów szkół o charakterze technicznym. W pracy zaprezentowano aplikację wspomagającą proces nauczania analizy krzywych rozciągania. Artykuł uzupełniają uwagi metodyczne w zakresie zastosowania niniejszej aplikacji w kształceniu technicznym uczniów i studentów.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:097290