A user-inspired knowledge system for the needs of metal processing industry
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Computer Methods in Materials Science
ISSN
1641-8581
EISSN
Wydawca
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
295--303
Numer tomu
133
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 6
Streszczenia
Język
EN
Treść
This article describes the works related with the development of an information platform to render accessible the knowledge on casting technologies. The initial part presents the results of a survey on the preferences of potential users of the platform regarding areas of the used knowledge and functionalities provided by the system. The second part contains a presentation of selected modules of the knowledge with attention focussed on their functionalities targeted at the user needs. The guide facilitating the use of the platform is a "virtual handbook". The System is used as a coupling link in the diagnosis of defects in castings, while ontological module serves the purpose of knowledge integration when different sources of knowledge are used.
Język
PL
Treść
Artykuł dotyczy prac związanych z realizacją platformy informatycznej, służącej od udostępnienia wiedzy z zakresu technologii odlewniczych. W części początkowej przedstawiono rezultaty sondażu dotyczącego preferencji potencjalnych użytkowników platformy odnośnie obszarów wykorzystywanej wiedzy oraz funkcjonalności udostępnianych przez system. Część druga zawiera prezentację wybranych modułów wiedzy ze zwróceniem uwagi na ich funkcjonalności ukierunkowane na potrzeby użytkowników. Rolę przewodnika ułatwiającego korzystanie z platformy pełni „wirtualny poradnik”, system Rought Cast służy do sprzęgania diagnostyki wad odlewów, zaś moduł ontologiczny, pozwala na integrację wiedzy pochodzącej z różnych źródeł.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:072809