Calculation of the $Fe-Fe_{3}C$ phase equilibrium diagram
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Computer Methods in Materials Science
ISSN
1641-8581
EISSN
Wydawca
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
179--184
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Słowa kluczowe
EN
equlibrium phase diagram
Fe-Fe3C diagram
Gibbs free energy
Streszczenia
Język
EN
Treść
In heat treatment processes of steel the very important role plays the Fe-Fe3C phase equilibrium diagram. It enables the selection of the temperature of austenitisation in respect to carbon content in steel as well as to predict the microstructure composition of annealed steel. For numerical calculation of the phase equilibrium diagrams the CALPHAD method is applied, based on the knowledge of Gibbs energy of phases existing in alloy as functions of temperature and chemical composition of alloy, G=f(T,C). The existing phases in Fe-Fe3C system are: liquid, austenite, ferrite and cementite. The functions of Gibbs free energy, G(T,C), for these phases were published elsewhere. The basic rule for the phase equilibrium diagrams calculations is to calculate the minimum free energy, G, conditions in system for actual parameters: temperature, T, pressure, p, and chemical composition of alloy. In presented paper the algorithm for Fe-Fe3C phase diagram calculation and developed computer program, PD_Fe_Fe3C are presented. Results of calculations using this program were compared with date obtained using commercial program, Thermo-Calc and both results were identical. Developed computer program is open and can take into account the alloy elements applied in steel in order to improve their physical properties. The data base for the effect of alloying elements on the free energy of system was prepared, enabling to calculate the effect of common alloying elements, such as Mn, Cr, Si or Ni, on critical temperatures, A1, A3, Acm. The program may be used for calculation the driving force for phase transformations which occur during heat treatment of steel process as well as in modeling the image of microstructure formed during heat treatment using such numerical methods as cellular automata, CA, or phase field method, PFM.
Język
PL
Treść
W obróbce cieplnej stopów żelaza ważnym narzędziem pomocniczym jest wykres równowagi fazowej Fe-Fe3C. Umożliwia dobór parametrów obróbki cieplnej stali węglowych. jak również pozwala określić skład strukturalny stali po obróbce cieplnej. Obliczanie wykresów równowagi fazowej metoda CALPHAD jest oparte na znajomości energii swobodnej Gibbsa jako funkcji temperatury i składu chemicznego, G=f(T,C) faz istniejących w układzie: austenit, ferryt, cementyt, ciecz. Obliczanie wykresu równowagi fazowej polega na obliczam, minimum energii swobodnej układu metodami numerycznym: W prezentowanej pracy przedstawiono program komputerowy PD_FeF3C do obliczania wykresu Ke-Fc3C. Program umożliwia również obliczanie wpływu pierwiastków stopowych na temperatury krytyczne wykresu wstali niskostopowej. Pozwala również obliczać siłę pędną przemian fazowych zachodzących podczas obróbki cieplnej stali, co może być przydatne przy obliczaniu obrazu mikrostruktury metodami np. automatów komórkowych czy pola fazowego.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:087701