Control of lead refining process with the use of case-based reasoning approach
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Computer Methods in Materials Science
ISSN
1641-8581
EISSN
Wydawca
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
78--84
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
process control
case-based reasoning
lead refining process
Streszczenia
Język
EN
Treść
Presented in this work research concerns pyrometallurgical method of lead refining process. The main objective of the considered lead refining process is to remove impurities of the input lead ore in order to obtain output material of PB985 type. The content of lead in the output material should be at least 99,985%. The considered pyrometallurgical lead refining process consists of 11 subprocesses, which are performed sequentially. The output material of each of the first 10 subproccsses is the input material for the consecutive subprocess. Each of subprocesses is controlled autonomously, however it can influence the control of following subprocesses due to obtained results. The main goal of the work is to design a computer system, which controls the whole lead refining pyrometallurgical process. The essential idea of the control system is to elaborate control advices at every step of the refining process. The proposed computer system should consist of subsystems giving advices according to individual subprocesses, so every subprocess should be controlled by individual control subsystem. Case-Base Reasoning is chosen as the methodology for creation of each control subsystem.
Język
PL
Treść
Przedstawione w pracy badania dotyczą pirometalurgicznej metody rafinacji ołowiu. Głównym celem procesu rafinacji ołowiu jest usunięcie zanieczyszczeń z materiału wejściowego w celu otrzymania materiału wyjściowego typu PB985, w którym zawartość ołowiu wynosi co najmniej 99,985%. Rozważany pirometalurgiczny proces rafinacji ołowiu jest złożony z 11 podprocesów, które są wykonywane w sposób sekwencyjny. Materiał wyjściowy każdego z pierwszych dziesięciu podprocesów stanowi materiał wejściowy do następującego po nim podprocesu. Każdy podproces jest sterowany autonomicznie, jednakże może wpływać na następujący po nim podproces poprzez osiągnięte rezultaty. Głównym celem niniejszej pracy jest projekt systemu komputerowego, który pozwala na sterownie całym procesem rafinacji. System ten powinien prezentować wskazówki odnośnie sterowania na każdym z etapów rafinacji. Proponowane rozwiązanie jest w postaci systemu komputerowego, który składa się wielu pod- systemów sterowania przyporządkowanych do odpowiednich podprocesów rafinacji, więc każdy podproces jest sterowany poprzez indywidualny podsystem. Przy projektowaniu każdego z podsystemów sterowania użyto podejścia opartego o wnioskowanie epizodyczne (ang. Case-Based Reasoning).
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:087697