Flow stress under cyclic deformation conditions – modelling possibilities
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Computer Methods in Materials Science
ISSN
1641-8581
EISSN
Wydawca
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
375--381
Numer tomu
13
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
EN
FEM
dislocation density
combined hardening model
inverse analysis
strain path change
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper presents and discusses some aspects of the computer modelling of mechanical response of the high strength low alloy steels subjected to deformation processes where significant cyclic strain path changes exist. The proper choice of the work hardening model for the cyclic plastic deformation is essential for predicting the inhomogeneities occurring during metal forming. Aim of the current work is to discuss the differences between various hardening models with respect to their capabilities in capturing complex deformation models. Application of such models to simulate various simple plastometric tests, such as cyclic compression/tension and cyclic torsion are presented. Finally, based upon results obtained in both of the analyzed simulations, conclusions regarding the possibilities of potential application of the investigated tests in the identification process of hardening model parameters, trough the inverse analysis, are drawn.
Język
PL
Treść
W pracy omówiono aspekty dotyczące modelowania komputerowego podczas odkształcania stali mikrostopowej o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych przeprowadzanych z wykorzystaniem procesów charakteryzujących się zmienną ścieżką odkształcenia. Właściwy dobór modelu naprężenia uplastyczniającego do opisu zachowania się materiału podczas odkształceń cyklicznych jest niezbędny do właściwego przewidywania niejednorodności odkształcenia spowodowanej występowaniem zmiennej ścieżki odkształcania. Celem pracy jest omówienie różnic pomiędzy modelami umocnienia w odniesieniu do ich możliwości w zakresie prawidłowego odzwierciedlenia realnych procesów obejmujących zastosowanie odkształceń cyklicznych. W artykule zostało przedstawione zastosowanie tego typu modeli do symulacji prostych testów plastometrycznych, takich jak: cykliczne skręcanie próbki oraz cykliczne ściskanie/ rozciąganie próbki. Wyniki wszystkich symulacji poddano szczegółowej analizie I na tej drodze sformułowano wnioski dotyczące wykorzystania prezentowanych testów podczas identyfikacji parametrów modeli umocnienia dla odkształceń cyklicznych z wykorzystaniem analizy odwrotnej.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:074990