Industrial process control with case-based reasoning approach
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Computer Methods in Materials Science
ISSN
1641-8581
EISSN
Wydawca
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
313--319
Numer tomu
13
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
EN
Treść
The goal of presented work is an attempt to design an industrial control system that uses the production data registered in the past during the regular production cycle. The main idea of the system is processing of the production data in order to find some registered past cases of production that are similar to the present production period. If the found production past case fulfills the requirements of the given quality criterion, the registered control signals corresponding to that case are considered as the pattern for the actual control. Such approach is consistent with the core assumption of Case-Based Reasoning, namely that similar problems have similar solutions. The paper presents preliminary results of the implementation of the CBR system to industrial control of the oxidizing roasting process of sulphide zinc concentrates.
Język
PL
Treść
Celem prezentowanej pracy jest próba zaprojektowania systemu sterowania przemysłowego, który w trakcie bieżącego cyklu produkcyjnego wykorzystuje zarejestrowane w przeszłości dane produkcyjne. Głównym założeniem systemu jest przetwarzanie danych produkcyjnych w celu znalezienia zarejestrowanych przeszłych przypadków produkcji, które są podobne do bieżącego okresu produkcji. Jeśli znaleziona w bazie przeszłych przypadków produkcja spełnia wymagania danego kryterium jakości, zarejestrowane wartości sygnałów sterujących, które odpowiadają znalezionemu przypadku, uważane są za wzór dla bieżącego sterowania. Takie podejście jest zgodne z podstawowym założeniem wnioskowania epizodycznego (ang. Case- Based Reasoning), którym jest stwierdzenie, że podobne problemy mają podobne rozwiązania. W pracy przedstawiono wstępne wyniki wdrożenia systemu CBR do sterowania procesu przemysłowego, którym jest proces utleniającego prażenia koncentratów siarczkowych cynku.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:072950