Influence of the retained austenite volume fraction on the phase transformations during tempering in high carbon alloy steel
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Metal 2014. 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings
Data publikacji
2014
ISBN
978-80-87294-52-9
Wydawca
TANGER Ltd.
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Influence of the retained austenite volume fraction on the phase transformations during tempering in high carbon alloy steel
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
657--662
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
retained austenite
phase transformations
dilatometric investigations
alloy steels
transition carbides
cementite carbides
sub-zero treatment
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Metal 2014
Nazwa konferencji
23rd International Conference on Metallurgy and Materials
Początek konferencji
2014-05-21
Koniec konferencji
2014-05-23
Lokalizacja konferencji
Brno
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
EN
Treść
The hereby work presents the influence of the retained austenite volume fraction on the phase transformations during tempering. Two different austenitising temperature 830 and 1050 degrees C were selected. For each austenitising temperature two samples were hardened in dilatometer. One sample immediately after hardening was tempered in dilatometer. The other before tempering was cooled in liquid nitrogen for 1 hour. The investigations of phase transformations during tempering of the investigated steel were made on the ground of dilatometric curves recorded during heating from as-quenched state. Dilatometric investigations were performed by use of the DT 1000 dilatometer made by Adamel, and L78 R.I.T.A. (Rapid Intensive Thermal Analysis) dilatometer made by Linseis. The methodology of the dilatometric investigation and the method of the characteristic points of determination were described. The microstructure analyses were performed using FEI Nova NanoSEM 450 and light microscopy made by Zeiss. The effect of austenitising temperature and sub-zero treatment on the retained austenite volume fraction was studied. During tempering the amount of retained austenite can significantly affect the final properties of the steel. High volume fraction of retained austenite may increase temper brittleness effect caused by the creation of a large amount of fresh martensite, therefore stability problem of retained austenite is very important.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:081627