Influence of the sample geometry on the inverse determination of the heat transfer coefficient distribution on the axially symmetrical sample cooled by the water spray
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Computer Methods in Materials Science
ISSN
1641-8581
EISSN
Wydawca
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
269--275
Numer tomu
13
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents the results of the heat transfer coefficient determination while the water spray cooling process. To determine the boundary condition over the metal surface cooled by water spray the inverse heat conduction problem has been used. In the investigations the axially symmetrical sample has been used as a cooled object. Because of the specific setup of the sensor used in investigations, two finite element models have been tested in the inverse determination of the heat transfer coefficient. The first one, which simplifies the sensor geometry to a cylinder and the second one, that describes the real shape of the sensor. Also, the comparison between two different models employed to determine the heat transfer coefficient over the cooled sample surface have been presented. The boundary condition models differ in description of the function that has been employed to approximate the heat transfer coefficient distribution over the cooled surface in the time of cooling.
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń współczynnika wymiany ciepła wyznaczonego na podstawie badań eksperymentalnych. Do wyznaczenia warunku brzegowego na powierzchni metalu chłodzonego natryskiem wodnym wykorzystano rozwiązanie brzegowego odwrotnego zagadnienia przewodzenia ciepła. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla próbki osiowosymetrycznej. Ze względu na specyficzną budowę czujnika wykorzystanego w badaniach, w algorytmie metody odwrotnej przetestowano dwa modele elementów skończonych opisujące geometrię próbki. Pierwszy model upraszczał geometrię próbki do postaci „zwykłego” walca, drugi model opisywał rzeczywisty kształt próbki. W pracy testowano również dwa modele aproksymacji warunku brzegowego.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:072806