Intelligent interface for decision support system in metallurgical domain
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Computer Methods in Materials Science
ISSN
1641-8581
EISSN
Wydawca
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
71--77
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
EN
metallurgy
case-based reasoning
decision support system
intelligent interface
information technology
Streszczenia
Język
EN
Treść
Extensive decision support system composed of several modules providing different functionalities for the user can be a challenge in designing of a usable, plain and consistent user interface. A characteristic of advisory systems in the domain of metallurgy is their complex architecture designed to deal with multiple types of tasks in many areas. The objective of this paper is to present the possibility of creating an intelligent interface providing the user with complete freedom to act without precise knowledge of the multiple functionality of the system. The paper presents the architecture of developed advisory system in the domain of metallurgy enriched with the description of mechanisms, which enable obtaining an intelligent user interface. The intelligent user interface should guide the user at navigation through all system modules in order to meet all needs that are the reason for this system usage. In designing of such interface, the Case-Based Reasoning methodology is proposed to be used. Case-Based Reasoning ensures a pattern for building systems that are able to learn on the basis of human actions associated with human decisions and use such knowledge to resolve the currently appearing problems. Each user query directed to the system, and each of his decisions about the choice of functionalities of the system modules supplies the system with the crucial information on proper use of the whole decision support unit related with the needs of a user. Skillful use of this knowledge can provide convenient and efficient performance of intelligent interface.
Język
PL
Treść
Rozległy system wspomagania decyzji złożony z kilku modułów zapewniających różne funkcjonalności użytkownikowi stanowi wyzwanie w projektowaniu użytecznego, prostego i spójnego interfejsu. Specyfiką systemów doradczych w zakresie metalurgii jest stopień skomplikowania ich architektury zaprojektowanej celem wspierania różnorodnych typów zadań w wielu obszarach. Celem tego artykułu jest prezentacja możliwości stworzenia inteligentnego interfejsu zapewniającego użytkownikowi pełną swobodę działania nawet w sytuacji, gdy nie zna on dokładnie wszystkich funkcjonalności systemu. Artykuł przedstawia architekturę tworzonego systemu wspomagania decyzji w zakresie metalurgii wzbogaconą o opis mechanizmu pozwalającego skonstruować inteligentny interfejs. Interfejs taki powinien wspomagać użytkownika w nawigacji po modułach systemu tak, aby użycie systemu było najefektywniejsze. Do tworzenia takiego mechanizmu zaproponowano metodykę wnioskowania epizodycznego (Case-Based Reasoning, CBR). CBR stanowi wzorzec tworzenia systemów uczących się na podstawie przeszłych zachowań użytkownika związanych z wykorzystaniem systemu w rozwiązywaniu problemów. Wiedza o poprzednich zachowaniach i wyborach użytkownika służy do wspomagania bieżących problemów. Każde zapytanie użytkownika skierowane do systemu oraz każdy jego wybór użycia poszczególnych funkcjonalności modułów systemu wzbogaca system o cenną wiedzę: właściwe wykorzystanie całego systemu doradczego związane z potrzebami użytkownika. Umiejętne wykorzystanie tej wiedzy zapewni wygodną i efektywną pracę inteligentnego interfejsu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:087695