Mikrostruktura i własności połączeń różnoimiennych stali stosowanych w energetyce
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
ISSN
0867-583X
EISSN
2300-1674
Wydawca
Instytut Spawalnictwa
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
5
Strony od-do
144--148
Numer tomu
58
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents the microstructure and properties of dissimilar welded joints of pipes made of the 304HCu (X10CrNiCuNb18-9-3) and P92 (X10CrWMoVNb9-2) steels in the as welded state and after PWHT. The test-related TIG welding was carried out using two filler metals in the form of the Thermanit 304HCu and the EPRI P87 filler metal wires. The tests revealed the significant influence of heat treatment time extension on the decrease in the hardness of the martensitic steel and its HAZ as well as an on the increase in the hardness of the austenitic steel, its HAZ and of the weld made using the Thermanit 304HCu filler metal. The microscopic observations revealed the presence of a carburised zone on the fusion line between the P92 steel and the weld made using the Thermanit 304HCu filler metal wire.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono mikrostrukturę oraz własności połączeń różnoimiennych rur ze stali 304HCu (X10CrNiCuNb18-9-3) i P92 (X10CrWMoVNb9-2) w stanie surowym po spawaniu oraz po obróbce cieplnej. Do spawania metodą TIG wykorzystano dwa materiały dodatkowe – drut Thermanit 304HCu oraz drut EPRI P87. Badania wykazały istotny wpływ wydłużenia czasu obróbki cieplnej na obniżenie twardości stali martenzytycznej i jej SWC oraz wzrost twardości stali austenitycznej, jej SWC i spoiny wykonanej spoiwem Thermanit 304HCu. Obserwacje mikroskopowe ujawniły występowanie strefy nawęglonej na linii wtopienia pomiędzy stalą P92 a spoiną utworzoną przy użyciu drutu Thermanit 304HCu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:087405