Modelowanie numeryczne pola naprężeń i odkształceń w procesie nagrzewania wsadu wielkogabarytowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika
ISSN
0137-2335
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
267
Strony od-do
7--12
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Streszczenia
Język
EN
Treść
The mathematical model of the stress and strain fields in the massive charge during heating was developed. Calculations were performed for the 16 Mg ingot heating in the chamber furnace. The validation of the developed heat transfer model has been performed in the Celsa Huta Ostrowiec steel plant.
Język
PL
Treść
Celem umożliwienia analizy wpływu temperatury pieca i jej zmian w czasie na pole naprężeń i odkształceń w nagrzewanym wsadzie opracowano model matematyczny symulujący warunki panujące w piecach grzewczych. Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu komputerowego dedykowanego dla procesu nagrzewania wsadu wielkogabarytowego. Pola naprężeń i odkształceń wyznaczono dla wlewka o masie 16 Mg. Weryfikację modelu wymiany ciepła przeprowadzono w oparciu o pomiary nagrzewania wsadu w piecu komorowym.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:089278