Możliwości wykorzystania metamodelowania do identyfikacji współczynników modeli materiałów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika
ISSN
0137-2335
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
253
Strony od-do
7--12
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Streszczenia
Język
EN
Treść
Numerical tests of the inverse solution with a metamodel were the objective of the work. The metamodel of the axisymmetrical compression test based on the artificial neural network, developed in the previous project, was applied. Inverse solution was performed for three steel grades. The results confirmed good accuracy of the solution and lower computational costs comparing to the conventional method.
Język
PL
Treść
Celem pracy były testy numeryczne rozwiązania odwrotnego z metamodelem. Zastosowano metamodel na bazie sztucznej sieci neuronowej opracowany w ramach wcześniejszych prac dla próby ściskania próbek walcowych. Wykonano rozwiązanie odwrotne dla trzech gatunków stali. Wyniki potwierdziły dobrą dokładność rozwiązania i znacznie krótsze czasy obliczeń w porównaniu do metody klasycznej.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:073801