Przedmioty metalowe ze stanowiska 1 w Zawadzie, gm. Zielona Góra – analiza formalna i metalograficzna
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Wczesnośredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra. studia interdyscyplinarne
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-932546-0-4
Wydawca
Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Przedmioty metalowe ze stanowiska 1 w Zawadzie, gm. Zielona Góra – analiza formalna i metalograficzna
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
231--267
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2.64
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:084856