Zastosowanie modelu naprężenia uplastyczniającego opartego o zmienne wewnętrzne do modelowania odkształcenia plastycznego stali
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika
ISSN
0137-2335
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
253
Strony od-do
19--24
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Streszczenia
Język
EN
Treść
Process of upsetting cylindrical steel samples have been analyzed Two models of determining flow stress of steel have been compared. Flow stress model which is based on internal variables has been adapted to the changing conditions of deformation. The results of simulations have been compared to the flow stress model determined from empirical equations developed by Shida. The results of effective strain, effective strain rata, and flow stress have been presented. The calculations were performed by computer program which utilizes the finite element method for axially symmetric strain state.
Język
PL
Treść
W pracy porównano dwa modele wyznaczania naprężenia uplastyczniającego stali. Model naprężenia uplastyczniającego wyznaczanego na podstawie zmiennych wewnętrznych i przystosowanego do zmieniających się warunków odkształcenia porównano z wynikami uzyskanymi dla naprężenia uplastyczniającego wyznaczanego z empirycznych zależności opisanych równaniami opracowanymi przez Shidę. Analizie poddano proces spęczania walcowej próbki stalowej. W pracy przedstawiono wyniki dla kilku wybranych parametrów odkształcenia. Obliczenia wykonano z zastosowaniem autorskiego programu komputerowego wykorzystującego metodę elementów skończonych dla osiowosymetrycznego stanu odkształcenia.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:073803