Zastosowanie systemów fotogrametrycznych i symulacji w procesie projektowania oraz weryfikacji narzędzi do procesu tłoczenia zlewozmywaka
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
ISSN
1230-3534
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
40--46
Numer tomu
83
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
numerical simulation
photogrammetric system
3D scanner ATOS
Eta/Dynaform 5.9
deep drawing processes
PL
procesy głębokiego tłoczenia
symulacja numeryczna
system fotogrametryczny
skaner 3D ATOS
Eta/Dynaform 5.9
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents an example of using photogrammetric system equipped with an optical scanning system ATOS to verify the results of numerical simulation. The value of deviation from flatness of tools for stamping products based on the simulation results for the matrix and blankholder designed for pressing the sink were appointed. In addition, on the road of numerical simulation software Eta / Dynaform 5.9, the effect of clamping force and friction conditions for the case of pressing the kitchen sink using the tools of this particular real geometry were tested. It has been shown that good industrial practice is to use computer-aided, numerical simulation and photogrammetric systems in product design pressed and tools for stamping.
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono przykład wykorzystania systemu fotogrametrycznego wyposażonego w optyczny skaner przestrzenny ATOS do weryfikacji wyników symulacji numerycznej. Wyznaczono wartość odchyłek od płaskości narzędzi do tłoczenia wytworzonych w oparciu o wyniki symulacji dla zaprojektowanej matrycy i dociskacza do tłoczenia zlewozmywaka. Dodatkowo na drodze symulacji numerycznej w oprogramowaniu Eta/Dynaform 5.9 zbadano wpływ wartości siły docisku i warunków tarcia dla przypadku tłoczenia zlewozmywaka przy użyciu narzędzi o tej określonej, rzeczywistej geometrii. Wykazano, iż dobrą praktyką przemysłową jest wykorzystanie wspomagania komputerowego, symulacji numerycznej i systemów fotogrametrycznych w projektowaniu wyrobów tłoczonych i narzędzi do tłoczenia.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095906
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych