Zastosowanie systemów MES oraz fotogrametrycznych w procesie weryfikacji technologii tłoczenia wanny 1600
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
ISSN
1230-3534
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
3--6
Numer tomu
81
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.2
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
EN
finite element method
deep drawing
bathtub
restraining force
geometrical drawbead
PL
siła hamowania
metoda elementów skończonych
geometryczny model progu ciągowego
głębokie tłoczenie
wanna
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents example results of numerical and photogrammetric analysis of manufacturing process of W1600 bathtub leading to both verification of the used dies and identification causes of cracking and wrinkling. The tools were verified using photogrammetric system ATOS Triple Scan and a computational system based on finite element method. The parameters of the applied theoretical model were determined on the basis of a series of industrial tests. Analysis of the collected results in conjunction with application of Forming Limit Diagram (FLD) led to identification of critical zones of the draw piece exposed to wrinkles and cracks.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono przykładowe wyniki analiz numerycznych i fotogrametrycznych mających na celu weryfikację zastosowanych narzędzi oraz identyfikację przyczyn powstawania fałdowania oraz pękania wanny serii W1600 w trakcie cyklu produkcyjnego. Weryfikacja jakości narzędzi do procesu tłoczenia przeprowadzona została z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych z użyciem systemu ATOS Triple Scan. Analizy numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem systemu obliczeniowego bazującego na metodzie elementów skończonych (MES). Identyfikacja parametrów zastosowanego modelu teoretycznego została dokonana na podstawie szeregu prób przemysłowych. Analiza otrzymanych wyników w połączeniu z zastosowaniem Krzywej Odkształceń Granicznych (KOG) pozwoliła na określenie krytycznych stref wytłoczki narażonych na pofałdowania i pęknięcia.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:080508