Dedicated computer system for comparison of ANN and Kriging-based metamodels for identification of material models
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Third international conference on Material modelling. incorporating the Thirteenth European mechanics of materials conference : September 8–11, 2013, Warsaw, Poland : book of abstracts
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-89687-83-8
Wydawca
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Dedicated computer system for comparison of ANN and Kriging-based metamodels for identification of material models
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
103--103
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Third international conference on Material modelling
Początek konferencji
2013-09-08
Koniec konferencji
2013-09-11
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:075610