Effect of cooling rate from $\alpha+\beta$ range on stereological parameters of microstructure in the $Ti_{6}Al_{7}Nb$ alloy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
YUCOMAT 2016. eighteenth annual conference : Herceg Novi, Montenegro, September 5–10, 2016 : programme \& the book of abstracts
Data publikacji
2016
ISBN
978-86-919111-1-9
Wydawca
Materials Research Society of Serbia
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Effect of cooling rate from $\alpha+\beta$ range on stereological parameters of microstructure in the $Ti_{6}Al_{7}Nb$ alloy
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
31--31
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.07
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
YUCOMAT 2016
Początek konferencji
2016-09-05
Koniec konferencji
2016-09-10
Lokalizacja konferencji
Herceg Novi
Kraj konferencji
RS
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:100023